Fusk bakom Macchiarinis artiklar om luftstrupar – Dagens Nyheter

– Äntligen! Vi har väntat i tre år på detta. Det känns skönt att CEPN kommit fram till det här beslutet. Nu hoppas vi bara att de vetenskapliga tidskrifterna följer CEPN:s rekommendation och drar tillbaka alla artiklar, säger Karl-Henrik Grinnemo, hjärtkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är en av de fyra visselblåsare som larmade om Macchiariniskandalen och de sex vetenskapliga artiklarna som CEPN nu har granskat. Anmälan om oredlighet i forskning lämnade de in på sommaren 2014, och efter en intern utredning på KI beslutade dåvarande rektorn Anders Hamsten att tillsätta en extern utredare, Bengt Gerdin, för att granska misstankarna mot Paolo Macchiarini. Och trots att Gerdin i sin bedömning kom fram till att Macchiarini hade forskningsfuskat valde KI:s rektor att fria kirurgen.

När Hamsten fick avgå efter hård kritik av Macchiariniaffären, tillträdde Karin Dahlman-Wright som efter påstötning från de fyra visselblåsarna öppnade oredlighetsärendet igen 2016 och bad CEPN om ett yttrande. Yttrandet lämnas nu till KI:s rektor för beslut.

– Det finns ingen möjlighet för den nye rektorn, Ole Petter Ottersen, att fria Macchiarini nu. Jag tror KI kommer till den insikten. Beslutet från CEPN plus de jävmisstankar som riktas mot de experter som anlitades av Rättsliga rådet i förundersökningen mot Paolo Macchiarini är också tillräcklig ny information för att ompröva fallet rättsligt, säger Karl-Henrik Grinnemo.

Han syftar på förundersökningen mot Paolo Macchiarini, misstänkt för grovt vållande till annans död samt grovt vållande till kroppsskada, som lades ner för några veckor sedan.

I sitt yttrande understryker CEPN:s expertgrupp hur genomgripande, omsorgsfull och analytisk Bengt Gerdins utredning var, vilket är en indirekt kritik mot KI:s ledning och Anders Hamsten. De skriver också att Paolo Macchiarini undanhöll mängder av originalmaterial till Gerdin och därmed försvårade Gerdins arbete, och att detta i sig kan bedömas som vetenskaplig oredlighet.

-För mig var CEPN:s yttrandet väntat. Min utredning visade att det här inte var ett särskilt svårt ärende. Man skrev att patienterna mådde bra, men de mådde skit. Det behövdes ingen expert för att konstatera det. Det som var konstigt var Karolinska institutets mentala blindhet. Det var lätt att bli förförd av en person som Paolo Macchiarini när han anställdes, men KI är en myndighet och ska ha kontrollinstanser. Men när jag påstod att kejsaren var naken – som i sagan – så räckte det inte, säger Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet till DN.

Expertgruppen har i sitt yttrande tagit hjälp av Martin Björk, professor i kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och professor Detlev Ganten, specialist inom molekylärmedicin vid Max Planck-institutet i Berlin.

De pekar på en rad felaktigheter och brister i artiklarna: vilseledande information, forskningen har inte etikprövats (fast man hävdat det), patienternas hälsotillstånd efter operationerna framställs väsentligt bättre än som var fallet liksom den nya medicinsktekniska produkten – luftstrupen av plats.

Björck/Ganten understryker också att de felaktiga påståenden – om de anammas av andra läkare – kan få allvarliga konsekvenser för ett stor antal patienter. Detta är, anser de, ett allvarligt avsteg från vetenskaplig sed och utgör därmed vetenskaplig oredlighet.

Paolo Macchiarini står som huvudförfattare till alla sex artiklarna, publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter mellan 2011–2014. Han är därmed främst ansvarig, Men det finns också en rad svenska och utländska medförfattare, och alla är enligt CEPN ansvariga men i olika grad beroende på roll och engagemang.

– Alla var bedragna på sitt sätt, menar Bengt Gerdin.

Tre av visselblåsarna finns med i två av artiklarna. CEPN poängterar dock att de på ett tidigt stadium anmälde missförhållandena till KI och reagerade på oriktigheter i artiklarna, och skriver att man finner det “uppseendeväckande att visselblåsarna (av KI:s ledning red anm.) utsattes för oproportionerligt ingripande åtgärder”.

Tycker du att visselblåsarna också bör fällas för oredlighet?

– De ska ha all heder för att de avslöjade skandalen, samtidigt är författarunderskriften som ett borgensåtagande. Alla som skriver under har ett ansvar. Men det vet i fasen vad som skulle ha hänt om de inte larmat, säger han.

Karl-Henrik Grinnemo är av en annan åsikt och hänvisar till den så kallade Vancouverdeklarationen när det gäller ansvar i vetenskapliga arbeten/forskning.

– Enligt den har man ansvar för det man själv säger och bidrar med och upptäcker man fel ska man slå larm. Det är precis det vi gjorde, säger Karl-Henrik Grinnemo.

DN har sökt Paolo Macchiarini för en kommentar.

Läs mer: Vad gör Centrala etikprövningsnämnden?

Comments

Write a Reply or Comment:

Your email address will not be published.*